So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA

 • Động Cơ Điện 3 Pha Kiểu Mặt Bích 7.5kW-10HpĐộng Cơ Điện 3 Pha Kiểu Mặt Bích 7.5kW-10Hp

  Động Cơ Điện 3 Pha Kiểu Mặt Bích 7.5kW-10Hp

  6.750.000 đ

 • Động cơ điện 3 pha rô to lồng sóc 2.2kW-3HpĐộng cơ điện 3 pha rô to lồng sóc 2.2kW-3Hp

  Động cơ điện 3 pha rô to lồng sóc 2.2kW-3Hp

  2.950.000 đ

 • Động cơ điện 3 pha rô to lồng sóc 75kW-100HpĐộng cơ điện 3 pha rô to lồng sóc 75kW-100Hp

  Động cơ điện 3 pha rô to lồng sóc 75kW-100Hp

  62.560.000 đ

 • Động cơ điện 3 pha kiểu mặt bích 3kW-4HpĐộng cơ điện 3 pha kiểu mặt bích 3kW-4Hp

  Động cơ điện 3 pha kiểu mặt bích 3kW-4Hp

  3.300.000 đ

 • Động Cơ Điện 3 Pha 5.5kW-7.5Hp -VIHEMĐộng Cơ Điện 3 Pha 5.5kW-7.5Hp -VIHEM

  Động Cơ Điện 3 Pha 5.5kW-7.5Hp -VIHEM

  5.075.000 đ

 • Động Cơ Điện 3 Pha 11kW-15Hp -VIHEMĐộng Cơ Điện 3 Pha 11kW-15Hp -VIHEM

  Động Cơ Điện 3 Pha 11kW-15Hp -VIHEM

  9.150.000 đ

 • Động Cơ Điện 3 Pha 22kW-30Hp -VIHEMĐộng Cơ Điện 3 Pha 22kW-30Hp -VIHEM

  Động Cơ Điện 3 Pha 22kW-30Hp -VIHEM

  19.460.000 đ

 • Động cơ điện 3 Pha 55kW -75Hp -VIHEMĐộng cơ điện 3 Pha 55kW -75Hp -VIHEM

  Động cơ điện 3 Pha 55kW -75Hp -VIHEM

  43.245.000 đ

 • Động cơ điện 3 Pha 37kW-50Hp -VIHEMĐộng cơ điện 3 Pha 37kW-50Hp -VIHEM

  Động cơ điện 3 Pha 37kW-50Hp -VIHEM

  30.500.000 đ

Gọi ngay: 0973685387